Informatii si inscrieri la cursuri:

Telefon: 0728-384.995; 0746-303.963

E-mail:   office@saralconsult.ro

Fax:       0365-739.028


Grila programelor de perfectionare profesionala pentru perioada IULIE-SEPTEMBRIE 2020


Grila programelor de perfectionare pentru perioada OCTOMBRIE-DECEMBRIE  2019


Grila programelor de perfectionare pentru perioada IUNIE-SEPTEMBRIE  2019


Grila programelor de perfectionare pentru perioada OCTOMBRIE-DECEMBRIE 2018


Grila programelor de perfectionare pentru perioada MAI-SEPTEMBRIE 2018


Fişă de înscriere la cursuri - Saral Expert Consult


Servicii hoteliere 2019


Servicii hoteliere 2018


Acces Hotel Egreta

                                                 S.C.  SARAL  EXPERT  CONSULT   S.R.L.  


S.C. SARAL EXPERT CONSULT S.R.L., este o societate comercială înfiinţată în luna octombrie 2010, în prezent având ca obiect principal de activitate - cod CAEN 8560 - “Activităţi de servicii suport pentru învățământ”.


Din anul 2011 și până în anul 2016 societatea noastră a fost partener al AGENȚIEI NAȚIONALE A FUNCȚIONARILOR PUBLICI, instituție alături de care am organizat programe de pregătire profesională.


În cadrul echipei care sprijină activitatea firmei, se regăsesc specialişti cu o calificare şi o vastă experienţă în domeniile:

-  resurse umane

-  management financiar

-  administrație publică locală și central

-  managementul impozitelor și taxelor

-  achiziții publice

-  managementul proiectelor

-  control intern managerial

-  managementul și arhivarea documentelor

-  cadastru, fond funciar, urbanism

-  sănătate şi securitate în muncă

-  prevenirea şi stingerea incendiilor

-  managementul firmei

-  reprezentarea intereselor patrimoniale

-  finanţarea activităţilor

-  perfecţionarea profesionala

-  informatizarea firmei

-  informatizarea administraţiei publice.


Principalele componente ale activităţilor pe care societatea noastră o desfăşoară se referă la:

-  organizarea de programe de perfecționare profesională destinate salariaților din instituțiile publice și din sistemul privat

-  consultanţa în domeniul managementului afacerilor şi al resurselor umane adresată firmelor mici şi mijlocii

-  crearea şi intreţinerea de pagini web.