E C H I P A

de consultanţi şi colaboratori ai S.C. SARAL EXPERT CONSULT S.R.L.
Marius Gabriel DEAC      Calitatea:    asociat / administrator / consultant

                                   Profesia de bază: inginer IT

                                   Domenii de interes:      *    informatizarea administraţiei publice

                                                                  *    sisteme informatice intra şi extranet

                                                                  *    soluţii hardware şi aplicaţii software

  

       

Liviu - Călin SARA          Calitatea:  organizator / conceptor / consultant formare

                                   Profesia de bază: economist

                                   Domenii de interes:      *    resurse umane, SSM, PSI

                                                                  *    proceduri interne

                                                                  *    managementul firmei

                                                                  *    administraţie publică


Marin CONSTANTIN       Calitatea:  consultant formare

                                   Profesia de bază: economist

                                   Domenii de interes:      *    management financiar

                                                                  *    proceduri interne

                                                                  *    management public

                                                                  *    administraţie publică

Valentin PRECUP             Calitatea: colaborator extern

                                   Profesia de bază: jurist, avocat

                                   Domenii de interes:     *    încheierea contractelor comerciale

                                                                 *    reprezentarea intereselor patrimoniale în faţa

                                                                       instanţelor judecătoreşti sau a terţilor


Cristian TĂLMĂCEAN    Calitatea: colaborator extern

                                  Profesia de bază: economist

                                  Domenii de interes:      *    finanţarea proiectelor 

                                                                 *    managementul proiectelor

                                                                 *    planuri de afaceri

                                                                 *    studii de piaţă


Liviu CIUCAN - RUSU    Calitatea:    colaborator extern

                                  Profesia de bază:    economist, cadru universitar

                                  Domenii de interes:      *    perfecţionarea profesională

                                                                 *    managementul proiectelor

                                                                 *    simulări manageriale

                                                                 *    marketing