Realizare site-uri web


Dacă doriţi un site personal sau un site business complex, încercăm sa găsim soluţia perfectă care să satisfacă dorinţele dvs. şi să creem un site web care să ajute într-adevar la o bună prezentare a imaginii şi datelor dvs., la creşterea numărului de clienţi şi a poziţiei pe piaţă.Consultanţă şi consiliere în conducerea firmei


Consultaţă și consiliere în activitatea de conducere a activităţii, cu privire la:

1.    Elaborarea şi actualizarea unor documente interne:

       *  regulamentul intern;

       *  regulamentul privind circuitul documentelor;

       *  nomenclatorul arhivistic;

       *  organigrama;

           citeşte mai multe aiciAnaliza diagnostic a firmei şi a activităţii acesteia 


1. Analizarea modului în care firma respectă prevederile legale în următoarele domenii: 

     *  organizare şi funcţionare: autorizaţii, avize, aprobări;

     *  întocmirea şi actualizarea regulamentului intern, a contractelor individuale de muncă şi a fişei posturilor;

     *  completarea dosarelor personale ale salariaţilor;

     *  întocmirea şi actualizarea nomenclatorului arhivistic, respectiv organizarea arhivei;

         citeşte mai multe aici

Contract prestări servicii - creare site firme

Contract prestări servicii - creare site primarie