Analiza diagnostic a firmei şi a activităţii acesteia 1. Analizarea modului în care firma respectă prevederile legale în următoarele domenii: 


     * organizare şi funcţionare: autorizaţii, avize, aprobări;

     * întocmirea şi actualizarea regulamentului intern, a contractelor individuale de muncă şi a fişei posturilor;

     * completarea dosarelor personale ale salariaţilor;

     * întocmirea şi actualizarea nomenclatorului arhivistic, respectiv organizarea arhivei;

     * resurse umane: încadrare, salarizare, sancţionare, suspendare, modificare, încetare;

     * modul de stabilire şi da calcul a drepturilor salariale, inclusiv în situaţii speciale (concedii medicale, pentru creşterea şi îngrijirea copilului, etc);

     * protecţia muncii, respectiv prevenirea şi stingerea incendiilor;

     * depunerea declaraţiilor la CJP, ITM, AJOFM, CJAS.2. Stabilirea vulnerabilităţilor în activitatea firmei, cauzate de anumiţi factori interni sau externi:


     * formularea diferitelor clauze contractuale, în relaţiile cu partenerii comerciali, sau cu proprii salariaţi;

     * protejarea mărcilor şi a siglelor;

     * practici de concurenţă neloială;

     * utilizarea nejudicioasă a dotărilor firmei.