Consultaţă și consiliere în activitatea de conducere a activităţii firmei


Consultaţă și consiliere în activitatea de conducere a activităţii, cu privire la:


1.    Elaborarea şi actualizarea unor documente interne:

       *  regulamentul intern;

       *  regulamentul privind circuitul documentelor;

       *  nomenclatorul arhivistic;

       *  organigrama;

       *  statul de personal.2.    Respectarea prevederilor şi procedurilor legale în domeniul resurselor umane, respectiv întocmirea, actualizarea, depunerea si înregistrarea:

       *  actelor privind încadrarea, promovarea sau avansarea personalului (corespondenţa cu AJOFM, întocmirea anunţurilor, întocmirea proceselor   verbale, întocmirea deciziilor privind încadrarea şi comunicarea acestora la ITM);

       *  fişelor posturilor;

       *  contractelor individuale de muncă;

       *  dosarelor de personal;

       *  evaluarea performanţelor profesionale ale personalului;

       *  acordarea de sporuri, recompense, sau alte facilităţi

       *  modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale de muncă;

       *  constituirea gestiunilor;

       *  regimul abaterilor şi a sancţiunilor disciplinare;

       *  fişelor de protecţie a muncii şi a celor de apărare împotriva incendiilor.3.    Consiliere în administrarea societăţii:

       *  întocmirea contractelor comerciale şi a convenţiilor civile;

       *  verificarea proiectelor actelor care angajează patrimonial societatea;

       *  urmărirea încadrării în termenele scadente ale contractelor şi a convenţiilor comerciale, unde societatea are fie calitatea de furnizor/executant/prestator, fie calitatea de beneficiar;

       *  întocmirea ofertelor comerciale, elaborarea şi expedierea corespondenţei aferente acestora.4.    Consiliere în prezentarea societăţii:

       *  configurarea şi întreţinerea paginii web;

       *  configurarea adreselor de e-mail;

       *  elaborarea unor sigle sau logo-uri;

       *  consiliere în stabilirea diferitelor materiale publicitare sau promoţionale.